Alain Gilles zaprojektował serię kolorowych stolików o nazwie Tension.

Mają imitować konstrukcję słupów napięcia. Można je łączyć w dowolnych kombinacjach. Dzięki temu powstaje bardzo ciekawa konstrukcja.

Zdjęcia za zainteriora.net