Czym są szkolenia Six Sigma Black Belt?

Certyfikat Six Sigma Black Belt jest kolejnym poziomem po Six Sigma Green Belt w strukturze kursów Six Sigma. Umożliwia on profesjonalistom wdrażanie, wykonywanie, interpretowanie i stosowanie Six Sigma na najwyższym poziomie zaawansowania. Szkolenie to kształci profesjonalistów w zakresie umiejętności kierowania zespołem, pojmowania dynamiki grupy oraz podziału ról i obowiązków członków zespołu w celu prowadzenia pełnoetatowego projektu Six Sigma.

Co daje szkolenie Six Sigma Black Belt?

Szkolenia i certyfikat Six Sigma Black Belt umożliwiają opanowanie złożonych, wielofunkcyjnych umiejętności rozwiązywania problemów i podniesienie kwalifikacji w zakresie efektywności biznesowej poprzez usprawnienie poszczególnych procesów, które dotychczas stanowiły wyzwanie.

Six Sigma Black Belt jest programem certyfikacji, który kształci uczestników w różnych dziedzinach. Pozwala na zdobycie inicjatywy wydajności z różnych metodologii, narzędzi i technik. Six Sigma Black Belt jest jednym z najbardziej zaawansowanych poziomów programów certyfikacji Six Sigma. Jego posiadacze są uważani za ekspertów, którzy mogą być pionierami i przewodnikami organizacji w kierunku efektywności i rentowności.

Szkolenia Six Sigma Black Belt

Kurs Six Sigma Black Belt pomaga jednostkom w samodzielnym prowadzeniu dużych projektów związanych z procesami restrukturyzacji. Pozwala on również osobom indywidualnym na mentorowanie, prowadzenie i szkolenie członków zespołu w kierunku strategicznej wydajności organizacyjnej i rozwoju. Odbywa się to poprzez nacisk na interpretację danych z krytycznej analizy różnych procesów i mechanizmów zbierania danych. Osoby uczą się również wiele aspektów dystrybucji danych i technik weryfikacji. Podczas wykonywania programu szkolenia i certyfikacji Six Sigma Black Belt, osoby koncentrują się również na praktycznych aspektach narzędzi statystycznych oraz ich wykorzystania. Ponadto, uczestnicy są poddawani próbie radzenia sobie z różnymi wirtualnymi i rzeczywistymi problemami, poprzez przeprowadzanie grupowych dyskusji i opracowywanie konkretnych rozwiązań.

Cele szkolenia Six Sigma Black Belt

Kluczowe cele programu szkoleniowego Black Belt:

 • Nauka pod okiem certyfikowanych Master Black Beltów z doświadczeniem w wielu branżach i rozległą wiedzą projektową.
 • Certyfikowany zestaw szkoleniowy Six Sigma Black Belt z materiałami do nauki wstępnej.
 • Zdobycie nie tylko teoretycznej, ale również praktycznej wiedzy poprzez przykładowe pytania i studia przypadków

Korzyści zawodowe wynikające ze szkolenia Six Sigma Black Belt

Szkolenie i program certyfikacji Six Sigma Black Belt dostarcza wyjątkowych umiejętności procesowych i analitycznych, które znajdują zastosowanie na wysokich stanowiskach kierowniczych. Pomaga również w karierze zawodowej, zapewniając szkolenia w zakresie umiejętności rozwiązywania problemów, coachingu menedżerskiego, zarządzania projektami, analizy statystycznej i relacji z partnerami biznesowymi, wśród innych aspektów. Program szkoleniowy odgrywa również kluczową rolę w kształtowaniu przyszłych liderów, będących liderami zmiany kulturowej w organizacjach poprzez bezpośredni wpływ na podejmowanie decyzji.

Korzyści edukacyjne wynikające ze szkolenia Six Sigma Black Belt

Osoby, które ukończą szkolenia Six Sigma Black Belts to profesjonaliści w zakresie metodologii poprawy jakości, którzy potrafią zastosować wymagane zasady w procesie biznesowym, umożliwiające poprawę jakości w różnych dziedzinach. Uczestnicy szkolenia Six Sigma Black Belts również zdobywają wiedzę, na temat::

 • Umiejętności dostarczania projektów z wymiernymi i namacalnymi rezultatami,
 • Dostosowania celów biznesowych i wyników projektu,
 • Zarządzać fazami kluczowymi projektów, opartymi na wynikach i statystykach,
 • Umiejętności identyfikacji projektów, tworzenia podstaw i wdrażania zmian,
 • Szkolenia zespołów w zakresie zarządzania projektami,
 • Opracowywanie realnych planów utrzymania projektów,
 • Wykorzystania w praktyce narzędzi statystycznych
 • Ulepszonych technik zarządzania projektami